Je bekijkt nu ABN: Nederland ten onrechte in strafbank wegens hypotheekschuld

ABN: Nederland ten onrechte in strafbank wegens hypotheekschuld

De Europese Centrale Bank heeft Nederland vanwege de hoge hypotheekschuld in de categorie risicolanden geplaatst. Ook dringt de Europese Commissie aan op aanvullende maatregelen om de hypotheekomvang te beteugelen. Onterecht, stelt ABN Amro.

Dat schrijft het Economisch Bureau van ABN Amro in de woningmarktstudie Hervorming woningmarkt is nog niet af. Het uitstaande particuliere hypotheekbedrag bedraagt nog altijd 665 miljard euro. Een gebrek aan transacties en lagere prijzen zorgden aanvankelijk voor een afname van de hypotheekproductie en het totale uitstaande bedrag. De aflossingsverplichting en de schenkingsvrijstelling leidden bovendien tot extra aflossingen.

Maar nadat het woningmarktherstel inzette, begonnen de hypotheekproductie en het totale uitstaande bedrag weer te stijgen. In euro’s dan. Want afgezet tegen het bbp daalde de hypotheekschuld van 104 procent in 2012 naar 96 procent nu vanwege de relatief hoge economische groei. Desondanks plaatste de Europese Centrale Bank Nederland onlangs in de categorie risicolanden en drong ook de Europese Commissie recent aan op aanvullende maatregelen om de hypotheekomvang te beteugelen.

Dat gezinnen met hun pensioenbesparingen omvangrijke bezittingen hebben tegenover hun hypotheken en over een fors netto vermogen beschikken, maakt kennelijk weinig indruk in Frankfurt en Brussel. Ook het feit dat de betalingsachterstanden en de verliezen op hypotheken beperkt zijn gebleven, stelt onvoldoende gerust, constateert ABN. Internationaal bestaan er dan ook zorgen over de Nederlandse hypotheekomvang en is er de roep deze te verkleinen. Bovendien moeten grootbanken als ABN als gevolg van deze hypotheekschuld onder de nieuwe Basel III-regels meer kapitaal aanhouden.

Een mogelijke oplossing is ruimere mogelijkheden creëren om pensioengeld in te zetten voor hypotheekaflossing, aldus Philip Bokeloh, econoom bij ABN Amro: ‘Als het gaat om reeds opgebouwd pensioenvermogen, dan stuit dit waarschijnlijk op bezwaren van pensioenfondsen. Meer kansen zien we bij de pensioenpremies. Zo zou het effect van een verdere verlaging van de aftoppingsgrens bij pensioenopbouw nader onderzocht moeten worden. Als de hogere inkomensgroepen meer financiële armslag krijgen, dan gebruiken ze die middelen mogelijk voor de aflossing van hun hypotheek.’

Bron: Vastgoedmarkt.nl