Je bekijkt nu Bedrijfsruimtemarkt profiteert van economische groei

Bedrijfsruimtemarkt profiteert van economische groei

De vastgoedmarkt voor bedrijfsruimte profiteert van de economische groei in Nederland. De positieve omzetcijfers en dynamiek van de sectoren bouw, logistiek en industrie zorgen voor een groeiende vraag naar bedrijfsruimte. Dit blijkt uit onderzoek van NVM Business.

Opname
De opname van bedrijfsruimte is in 2016 met ruim 5% gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. De totale opname kwam daarmee uit op 6,1 miljoen m². Tevens is het aantal transacties op de bedrijfsruimtemarkt toegenomen. De groeiende vraag naar kleinschalige bedrijfsruimte komt met name vanuit de bouwnijverheid. De vele zzp-ers die werkzaam zijn in deze groeisector krijgen tegenwoordig makkelijker de financiering rond voor bedrijfshuisvesting.

Aanbod
Mede door de grote vraag nam het beschikbare aanbod van bedrijfsruimte met bijna 10% af. Begin 2017 werd in totaal circa 11,9 miljoen m² aan bedrijfsruimte aangeboden in Nederland. In de gemeente Moerdijk is het beschikbare aanbod van bedrijfsruimte het meest afgenomen. Enkele grote logistieke transacties liggen hier ten grondslag aan, waaronder het distributiecentrum van auto- en truckbanden Inter-Sprint met een oppervlakte van circa 45.000 m².

Logistiek vastgoed
Vooral de logistieke vastgoedmarkt profiteerde van de economische groei: de opname van logistiek vastgoed is met een kwart gegroeid en het aanbod is daarmee fors gedaald. Ruim één vijfde van het beschikbare oppervlak aan bedrijfsruimte dat begin 2017 werd aangeboden betreft logistiek vastgoed.

Structureel aanbod
Ondanks dat het aanbod van bedrijfsruimte in Nederland in 2016 daalde, nam de structurele leegstand nog wel verder toe. Eind 2016 stond 22% van het totale aanbod bedrijfsruimte langer dan 3 jaar leeg.

Van de grote gemeenten heeft Eindhoven de beste cijfers, hier staat maar 11% van het aanbod leeg. Venlo heeft zowel de meeste leegstaande bedrijfspanden als het grootste oppervlak aan leegstaand bedrijfsvastgoed. Redengevend is onder meer dat de gemeente beschikt over veel verouderd logistiek vastgoed.

Bedrijfspanden die langer dan 3 jaar op de markt worden aangeboden zijn vaak gedateerd en voldoen niet meer aan de huidige vraag naar duurzaam, kwalitatief hoogwaardig vastgoed. Revitalisering of herbestemming kan een oplossing bieden voor deze panden. Overigens lijkt herbestemming van bedrijfsvastgoed vooral kansrijk in binnensteden van (middel-)grote steden.

Prijstrend
De gemiddelde huurprijs van logistieke objecten is zeer licht gestegen in 2016. De overige, niet-logistieke bedrijfspanden laten een iets ruimere stijging van de huurprijzen zien. Aan de vraagkant zijn de prijzen per m² voor zowel koop- als huurobjecten voor het derde jaar op rij stabiel gebleven. Wat betreft incentives is in 2016 een daling in zowel de hoogte als de frequentie ervan geconstateerd.

Visie NVM Business
Hoewel het structurele aanbod van bedrijfsruimte minder hard groeit dan voorgaande jaren, is de leegstand in sommige gemeenten helaas nog zorgelijk groot. Dit resulteert op sommige plaatsen in verloederde bedrijventerreinen met bijbehorende criminaliteit en onveiligheid. NVM Business roept daarom overheden, vastgoedeigenaren en andere marktpartijen op om tot een revitalisatie van deze terreinen of herbestemming van deze panden te komen. De (lokale) NVM Businessmakelaar is daarbij een belangrijke adviseur, aangezien deze als geen ander de lokale marktvraag kent.

Over NVM Business
De NVM is in Nederland de grootste vereniging voor makelaars en taxateurs. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed – kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca – en bestaat uit circa 700 makelaars die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn. Van het totale aantal transacties op de bedrijfsruimtemarkt in Nederland is ruim de helft van een bij NVM Business aangesloten bedrijfsmakelaar. Door verdere professionalisering en het bevorderen van integriteit wil NVM Business de autoriteit worden op het gebied van commercieel vastgoed in Nederland.

Download Stand van Zaken Nederlandse markt voor bedrijfsruimte 2016 (pdf)

Bron: NVM