Je bekijkt nu Economische groei Amsterdam in gevaar door tekort kantoren

Economische groei Amsterdam in gevaar door tekort kantoren

Amsterdam dreigt negatieve gevolgen te ondervinden van het beperkte aanbod beschikbare kantoorruimte. Het beperkte aanbod is niet genoeg om de groeiende vraag naar kantoorruimte vanuit de dienstensector op te vangen.

De afgelopen jaren zijn veel leegstaande kantoorgebouwen succesvol getransformeerd in woningen en hotels. Hierdoor is in drie jaar tijd het aanbod gedaald van 1,2 miljoen vierkante meter naar ruim 470.000 m2. Dit beperkte aanbod is niet genoeg om de groeiende vraag naar kantoorruimte vanuit de dienstensector op te vangen, zo blijkt uit het rapport Kantorenmarkt Amsterdam.

Bedrijven met meer dan 100 medewerkers gebruiken gemiddeld minimaal 1.500 m² kantoorruimte. Het aanbod in deze categorie gaat in rap tempo achteruit. In 2015 waren in Amsterdam 172 kantoren met deze omvang beschikbaar. Inmiddels is dit aantal gedaald naar 95.

Met het oog op het verplichte energielabel C vanaf 2023 willen bedrijven liever niet meer naar een kantoorruimte waar in de komende vijf jaar nog een duurzaamheidsinvestering gedaan moet worden. Alleen al op basis hiervan vallen 23 beschikbare kantoorruimtes af.

Voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers in dienst is het nog moeilijker om geschikte kantoorruimte te vinden. Zij zijn op zoek naar een oppervlakte van tenminste 3.750 m². In deze categorie is het aanbod gedaald van 72 kantoren in 2015 naar 42 kantoren nu. Door deze schaarste worden bedrijven nagenoeg gedwongen om de huur te verlengen of alternatieve huisvesting buiten de stad te zoeken zoals Amstelveen, Hoofddorp of zelfs buiten de regio in Utrecht, Rotterdam of Den Haag.

Daarnaast staan we aan de vooravond van een grote duurzaamheidsinvestering in kantoorgebouwen in Nederland. Dit leidt er toe dat bedrijven tijdens deze renovaties tijdelijk andere huisvesting zoeken. Het risico is ook hier dat bedrijven zich verplaatsen naar buiten de stad en de economische potentie van de stad niet volledig wordt benut.

Voor grotere bedrijven is het aanbieden van een garantie op huisvesting essentieel om interessant te blijven als potentiële vestigingsstad. Zo zou het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) bijna niet voor Amsterdam hebben gekozen door de onzekerheid over een beschikbare locatie. Een garantie zou ook voor andere organisaties moeten gelden die een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van de stad en het land. De gemeente en provincie doen er goed aan om de voorgenomen tenders om nieuwe kantoren te bouwen op korte termijn uit te schrijven. Daarmee kan zo snel mogelijk nieuwe kantoorruimte geboden worden aan bedrijven die zich hier zouden willen vestigen.

Daarnaast is het verstandig als de gemeente ook kijkt naar nieuwe locaties om kantoren te bouwen. Met de Noord-Zuidlijn zou een locatie zoals Buikslotermeer in de nabijheid van OV-verbindingen binnen het bestaande beleid vallen. Het Marineterrein op stadseiland Kattenburg kan een creatieve broedplaats worden.

Ook andere partijen hebben recentelijk de alarmklok geluid over het dreigende kantoren tekort in de hoofdstad.

Bron: Vastgoedmarkt.nl