Je bekijkt nu Nederlands vastgoed blijft sterk presteren in Q3

Nederlands vastgoed blijft sterk presteren in Q3

Nederlands vastgoed blijft sterk presteren in het derde kwartaal van 2021. Dat blijkt uit de MSCI Netherlands Quarterly Property Index die vorige week is gepubliceerd.

De MSCI Netherlands Quarterly Property Index is gebaseerd op gegevens van ruim 2.700 Nederlandse vastgoedobjecten, met een totale waarde van 47,1 miljard euro, zoals verzameld door MSCI.

Het rendement op alle objecten bedroeg 3,6 procent in het derde kwartaal. Vastgoed heeft daarmee een sterke comeback gemaakt sinds de negatieve waardeontwikkeling in het eerste kwartaal als het gevolg van de aanpassing in de overdrachtsbelasting. De institutionele vastgoedportefeuilles gemeten door de index zijn sindsdien gemiddeld meer dan 5 procent in waarde toegenomen.

Woningsector

De woningsector heeft in Q3 2021 een totaal rendement van 4,4 procent behaald en is daarmee de best presterende sector. De sterkste rendementen zijn behaald in Utrecht (4,7 procent) en de rest van Nederland buiten de G4 (5,0 procent). Ten opzichte van vorig kwartaal zien we wel dat het verschil met Amsterdam minder groot is. Dit komt ook naar voren in de leegstand in de woningsector in Amsterdam, die is gedaald van 4,4 procent naar 3,6 procent. Dit lijkt erop te duiden dat die leegstand vooral een tijdelijk effect was, veroorzaakt door minder vraag in het hogere segment als gevolg van de pandemie.

Winkelsector

De winkelsector laat voor het tweede kwartaal op rij een positief totaal rendement zien (0,7 procent), maar het indirecte rendement is voor het elfde kwartaal op rij negatief, met -0,4 procent voor Q3 2021. We zien dat het verschil tussen de rendementen van de verschillende segmenten binnen de winkelsector kleiner was in Q3 2021. In het eerste kwartaal zagen we nog forse afwaarderingen in met name in het comparison segment, maar die afwaardering is in Q3 2021 een stuk lager met een indirect rendement van -0,9 procent.

Ook de leegstand laat een verbetering zien. Op de piek vorig jaar bedroeg de leegstand voor alle winkels gemeten in de index 8,8 procent, per eind september was deze afgenomen naar 7,7 procent. De gemiddelde netto inkomsten liggen echter wel een stuk lager dan voor de pandemie (Q4 2019: 190 euro/m2, Q3 2021: 156 euro/m2).

Kantorensector

De kantorensector laat ook een lichte stijging zien met een totaal rendement van 2,7 procent. Terugkijkend naar de afgelopen twee jaar hebben we eigenlijk alleen in Q2 2020 een negatieve waarde ontwikkeling gezien. Deze daling was het gevolg van een aanpassing in de yields, die lijkt te zijn ingegeven door de directe onzekerheid die de pandemie op dat moment overal in de economie veroorzaakte. De pandemie heeft tot nu toe niet te geleid tot lagere huuropbrengsten. Ten opzichte van twee jaar geleden zijn de actuele huren van de kantoren binnen de index in totaal met 7 procent gestegen. Ook de leegstand is met 7,7 procent op het laagste niveau sinds 2008.

Bron: Vastgoedmarkt.nl