Je bekijkt nu Prijzen commercieel vastgoed stijgen

Prijzen commercieel vastgoed stijgen

De prijzen van kantoren, winkels en bedrijfsruimten zijn in 2016 gestegen ten opzichte van 2015. Dit wordt vooral veroorzaakt door de eerste helft van 2016, in de tweede helft stagneerde de prijsstijging van winkels en bedrijfsruimten. Dit blijkt uit de Prijsindex voor Commercieel Vastgoed die de Amsterdam school of Real Estate (ASRE) in samenwerking met NVM Business heeft ontwikkeld.

De koopprijzen voor commercieel vastgoed zijn in 2016 fors gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Die stijging komt vooral voor rekening van de eerste helft van het jaar. Terwel in de eerste helft van  2016 de prijzen van zowel kantoren, winkels als bedrijfsruimten stegen, geldt dat in de tweede helft alleen nog voor kantoren. De andere twee segmenten leken te stagneren. De cijfers voor 2017 zullen moeten uitwijzen of dat door een aantal specifieke transacties is gekomen of dat dit een voorteken is van een ‘echte’ prijsstagnatie.

Hoewel de prijs van commercieel vastgoed stijgt, is de daling die sinds 2008 is ingezet nog lang niet goedgemaakt. Dat staat in schril contrast tot de gemiddelde prijs op de koopwoningmarkt, die zich inmiddels op een bijna historisch hoog niveau bevindt. Alleen bedrijfsruimten zitten boven het niveau van het jaar 2000; kantoren en winkelruimten zitten daar (nog) onder. Met name de stijging van de prijs van winkelruimten is bescheiden. De toenemende winkelleegstand, veroorzaakt door faillissementen in de detailhandel, lijkt hier debet aan. De prijs van kantoren stijgt het hardst. Dit lijkt vooral voor rekening van Amsterdam te komen waar de kantooropname weer stijgt. Of hier (al) sprake is van een Brexit-effect is nog te vroeg om te zeggen.

Dat er ondanks de zich niet of nauwelijks herstellende vraag naar commercieel vastgoed toch sprake is van prijsstijgingen, heeft te maken met de beleggingsdrang die het gevolg is van het grote beschikbare beleggingsvermogen in combinatie met de lage rente.

De Nederlandse markt voor commercieel vastgoed beschikte tot voor kort niet over accurate indices die de (koop)prijsontwikkeling monitorden. De index van de ASRE beschrijft de prijsontwikkeling van commercieel vastgoed vanaf 1990 tot eind 2016 en zal vanaf nu om het half jaar worden geactualiseerd. Een prijsindex meet de ‘temperatuur’ van de markt. Dit is met name van belang voor het verkrijgen van een macrobeeld van commercieel vastgoed ten behoeve van een beter inzicht in de economische ontwikkeling en de risico’s en stabiliteit van het financiële systeem. De prijsindex van de ASRE is een verbetering ten opzichte van de reeds bestaande indices, die gebaseerd zijn op taxatiewaarden. Door taxeren treedt lagging (vertraging) en smoothing (afvlakking) van prijsontwikkelingen op. De index van de ASRE is gebaseerd op transacties die daadwerkelijk in de markt hebben plaatsgevonden, waardoor een nauwkeuriger beeld van de prijsontwikkeling wordt verkregen.

Bron: Vastgoedmarkt.nl