Je bekijkt nu Recordaantal meters kantoorruimte gesloopt en herbestemd

Recordaantal meters kantoorruimte gesloopt en herbestemd

Niet eerder is in Nederland zoveel leegstaande en moeilijk te verhuren kantoorruimte uit de markt genomen als in 2016. Dat blijkt onder meer uit een net verschenen publicatie van NVM Business met statistieken over de kantorenmarkt; Kantoren in cijfers 2017.

Volgens NVM Business werd in 2016 circa 1,26 miljoen vierkante meter kantoorruimte aan de voorraad onttrokken door middel van sloop en herbestemming. Bij de herbestemming ging het vooral om het omzetten van leegstaande kantoren naar woningen. Bijna 40 procent van de onttrokken meters had betrekking op gebouwen in de vier grote steden.

Ook weinig nieuwbouw
Keerzijde is dat door de enorme hoeveelheid kantoorruimte die in 2016 werd gesloopt of een andere bestemming kreeg, de totale voorraad kantoorruimte in Nederland een verdere daling te zien geeft. Overigens wordt deze daling, die al in 2012 is ingezet, ook veroorzaakt door de omstandigheid dat er nauwelijks nieuwe kantoren bijkomen. In 2016 werd slechts 210.000 vierkante meter in aanbouw genomen. Het is slechts één keer eerder voorgekomen dat er in een jaar zo weinig kantoorruimte werd gebouwd.

Beperkt aanbod moderne kantoorruimte
De geringe nieuwbouw heeft mede tot gevolg dat het aanbod van moderne kantoorruimte eveneens beperkt is. Van de in totaal 6,8 miljoen vierkante meter die eind 2017 te huur en te koop werd aangeboden, had slechts 3 procent betrekking op nieuwe kantoorruimte.

Dat wil zeggen kantoren die niet ouder zijn dan twee jaar en kantoren die nog niet eerder in gebruik zijn geweest. Zoals NVM Business al eerder wist te melden, vormt dit gebrek aan goede kantoorruimte vooral in de grote steden een toenemend probleem bij het honoreren van de vraag.

Of in 2017 net zoveel kantoorruimte is onttrokken als in 2016 het geval was, valt op dit moment nog niet exact te melden. Volgens NVM Business wijzen voorlopige cijfers in de richting van een lager volume.