Je bekijkt nu Weinig vertrouwen gemeenten in woningbeleggers

Weinig vertrouwen gemeenten in woningbeleggers

De afgelopen twee jaar is het aandeel gemeenten met een strategie op middenhuur gegroeid van 40 naar 53 procent. Bijna de helft van de gemeenten heeft echter weinig vertrouwen in commerciële woningbeleggers.

Dat blijkt uit de op 22 februari gepubliceerde gemeentebenchmark middenhuur van bureau Stec Groep. Ruim honderd gemeenten deden mee. Ze staan voor de helft van de Nederlandse woningmarkt. Gemeenten verwachten komende vijf jaar 61.000 middenhuurwoningen te realiseren. De ingeschatte marktvraag bedraagt 76.000 tot 100.000 woningen. Gemeenten taxeren daarmee een tekort van 15.000 tot 39.000 woningen voor Nederland.

Bijna tweederde van de gemeenten is ontevreden over de eigen inzet op middenhuur. Gemeenten willen de nieuwe bestemmingsplancategorie vaker gebruiken (45 procent) en een verplicht aandeel middenhuur in de woonprogrammering opnemen (44 procent). Het vertrouwen van gemeenten in beleggers blijkt laag; 44 procent van de gemeenten is bang dat beleggers ‘huurwoningen snel uitponden en er met de winst vandoor gaan’.

Vooral de G4/G32 vindt dat beleggers alleen de bovenkant van de markt pakken en te hoge huren vragen (41 procent versus 32 procent buiten de G32. Daarnaast vindt 23 procent van de gemeenten dat beleggers geen realistische eisen stellen aan grondprijzen voor middenhuur. Gemeenten willen meer afspraken maken met beleggers over vooral huurprijs (56 procent) en uitpondtermijn (55 procent) van middenhuur. Overigens kennen veel gemeenten (62 procent) hun top 5 van beleggers niet eens.

Toch ziet 38 procent van de gemeenten (44 procent in G32) beleggers graag participeren in de woonvisie, terwijl 18 procent (25 procent van G32) beleggers wil betrekken bij lokale prestatieafspraken. De G4/G32-gemeenten ervaren een enorme vraag van beleggers en proberen de markt vooral te reguleren: 69 procent van hen vindt de druk op het middenhuursegment de laatste twee jaar toegenomen. Driekwart stuurt actief op middenhuur en 22 procent wil dit in de toekomst gaan doen. Kleinere gemeenten moeten beleggers juist verleiden: 45 procent ervaart weinig interesse van beleggers.

Bron: Vastgoedmarkt