Je bekijkt nu Woningmarkt motor achter hoge economische groei

Woningmarkt motor achter hoge economische groei

De woningprijzen stijgen dit jaar met gemiddeld 7,5 procent. De prijsgroei in de woningmarkt neemt in 2018 en 2019 naar verwachting af tot respectievelijk 7,1 en 5,2 procent.

Dat voorziet De Nederlandsche Bank (DNB) in het op 18 december verschenen rapport Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. DNB constateert dat de Nederlandse woningmarkt in het derde kwartaal definitief de crisisjaren te boven is. Tussen medio 2013 en eind september 2017 zijn de woningprijzen gemiddeld 22 procent gestegen. De prijsdaling tussen najaar 2008 en medio 2013 bedroeg 21,5 procent. In Amsterdam liggen de huizenprijzen nu al een kwart boven de vorige piek in augustus 2008.

Dit jaar ziet DNB de prijsstijging uitkomen op 7,5 procent en op 7,1 en 5,2 procent in 2018 en 2019. De woninginvesteringen groeien dit jaar nog 11 procent, maar zwakken in 2018 en 2019 naar verwachting af naar 8,7 en 7,6 procent. Door strengere leenregels en meer aflossingen is de totale particuliere hypotheekschuld onder de huizenhausse in relatieve zin gedaald. Eind 2016 kwam de hypotheekschuld ten opzichte van de gezamenlijke huishoudinkomens uit op 209 procent tegen 228 procent in 2009. In 2019 daalt dat verder naar mogelijk 206 procent, aldus DNB.

De Nederlandse economie groeit waarschijnlijk niet alleen dit jaar, maar ook volgend jaar harder dan 3 procent. Dit jaar ziet DNB een bnp-plus van 3,3 procent en in 2018 van 3,1 procent. In 2017 laat de groei volgens DNB de piek zien; het gaat om de sterkste groei in tien jaar. De raming voor 2019 komt uit op 2,3 procent, nog fors meer dan de ‘basisgroei’ van 1,7 procent. De groei van de Nederlandse economie wordt voor een fors deel gedragen door de woningmarkt.

Zonder het herstel op de woningmarkt was de economische groei tussen 2013 en 2017 4 procentpunt lager geweest en de particuliere consumptie zelfs ruim 6 procentpunt minder, becijfert de centrale bank. DNB vindt deze afhankelijkheid niet erg gewenst. De bank ziet liever dat de economische groei toeneemt door extra loonstijging.

De inflatie blijft voorlopig waarschijnlijk nog wat gematigd met 1,3 procent dit jaar en 1,4 procent in 2018. Pas in 2019 neemt de jaarlijkse prijsstijging scherp toe naar 2,3 procent. Maar dit komt dan vooral door geplande verhogingen van de energiebelastingen en het lage btw-tarief. Van buitenaf is het grootste risicopunt nog altijd een eventuele ‘harde’ Brexit, die Nederland groei kan kosten.

Bron: Vastgoedmarkt.nl