Je bekijkt nu Woningprijsdaling mogelijk door hoge aflossingsvrije hypotheekschuld

Woningprijsdaling mogelijk door hoge aflossingsvrije hypotheekschuld

Het hoge aantal aflossingsvrije hypotheken blijft een bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit. Dat kan vooral tussen 2035 tot 2038 tot frictie op de woningmarkt leiden en tot een tijdelijke daling van de woningprijzen.

Dat schrijft De Nederlandsche Bank in het Overzicht Financiële Stabiliteit. In deze periode loopt naar verwachting voor ruim 700.000 huishoudens de aflossingsvrije lening af en dient een grote restschuld te worden terugbetaald. De totale aflossingsvrije schuld is sinds 2013 weliswaar met ruim 30 miljard gedaald, maar bedraagt op dit moment nog altijd 340 miljard euro.

Dat is meer dan de helft van de totale particuliere hypotheekschuld van 650 miljard euro: 520 miljard euro bij banken (maart 2017) en ruim 130 miljard op de balans bij niet-bancaire kredietverstrekkers zoals pensioenfondsen en verzekeraars (eind 2016). De Nederlandse hypotheekschuld bestaat voor bijna 55 procent uit aflossingsvrije en beleggingshypotheken. Het aantal hypotheekgevers met een aflossingsvrije lening is sinds 2013 met 8 procent gedaald.

Ook daalde de aflossingsvrije schuld de afgelopen jaren gemiddeld met 2 procent per jaar, mede als gevolg van vrijwillige aflossingen Sinds 2013 hebben huishoudens naar schatting ruim 60 miljard euro vrijwillig afgelost op hypotheken. Maar bijna 40 procent van de nieuwe hypotheekschuld die in de periode 2013 tot 2017 is aangegaan, bestaat nog uit aflossingsvrije leningen. Deze hypothecaire leningen kunnen fricties veroorzaken, bijvoorbeeld als huishoudens aan het eind van de looptijd ongewild hun huis moeten verkopen.

Ondanks de aanzienlijke huizenvermogens van huishoudens op de einddatum, kan het aflopen van aflossingsvrije leningen volgens DNB tot fricties leiden. Zo kunnen grootschalige woningverkopen in de periode dat veel aflossingsvrije hypotheken aflopen, gevolgen hebben voor de woningmarkt en huizenprijzen. Tussen 2035 tot 2038 loopt naar verwachting voor ruim 700.000 huishoudens de aflossingsvrije lening af en eindigt hun recht op hypotheekrenteaftrek. In veel gevallen zal daarbij sprake zijn van een resterende schuld.

Zo berekent DNB op het toppunt in 2036 het aflopen van 70 miljard euro aan hypotheken. Daarvan bestaat ongeveer 52 miljard euro aan aflossingsvrije hypotheken die eindigen. Tussen 2035 en 2038 lopen voor 248 miljard euro aan hypotheken af, waarvan ongeveer 180 miljard aflossingsvrij. Dit kan tijdelijk leiden tot extra aanbod op de (koop)woningmarkt, en daarmee een drukkend effect hebben op huizenprijzen, concludeert DNB.

Bron: Vastgoedmarkt.nl