Je bekijkt nu Woningtekort in 2018 naar 200.000

Woningtekort in 2018 naar 200.000

Door een gebrekkige plancapaciteit is het woningtekort tot begin 2017 opgelopen naar 178.000 woningen. Op de piek in 2018 wordt dit tekort geraamd op 200.000 woningen.

Dit blijkt uit onderzoek van Capital Value dat in samenwerking met ABF Research is uitgevoerd. De productie van nieuwbouwwoningen blijft al een aantal jaren achter bij de groei van het aantal huishoudens. In 2016 is het aantal verleende bouwvergunningen zelfs gedaald naar ca. 51.000 woningen (in 2015: 53.500). Het gebrek aan plancapaciteit zorgt ervoor dat het lastig is om de bouwproductie op korte termijn te verhogen. De verwachting is dat er pas vanaf 2019 jaarlijks meer woningen worden gebouwd dan er huishoudens bijkomen.

De tekorten zullen het grootste zijn in de Corop-regio’s Groot-Amsterdam (6 procent) en Utrecht (4 procent). In geen enkele regio is sprake van krimp van het aantal huishoudens. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal huurwoningen de komende jaren zal afnemen. Met welk aantal hangt met name af van de manier waarop corporaties en beleggers hun woningen zullen verhuren en/of uitponden. In het onderzoek komen twee scenario’s aan bod. Afhankelijk van het scenario dat gevolgd zal gaan worden neemt de voorraad huurwoningen naar verwachting af met 15.000 tot 39.000 woningen als gevolg van het uitponden door beleggers en woningcorporaties en de sloop van verouderde woningen.

Woningcorporaties hebben aangegeven 20.000 woningen per jaar aan hun voorraad toe te willen voegen. Het aantal afgegeven bouwvergunningen bereikte echter in 2016, met slechts 4.100 afgegeven vergunningen, een dieptepunt. Kees van Harten, directeur Capital Value, stelt dat corporaties gezien hun omvangrijke woningvoorraad een sleutelrol kunnen spelen. ‘De corporatiesector bezit aanzienlijk meer woningen voor de doelgroep dan nodig zijn. Een andere inzet of verkoop van delen van dit bezit die voor het middensegment geschikt zijn, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan vergroting.’ Positief hierbij is dat een toenemend aantal corporaties (51 procent) aangeeft de komende jaren complexen te willen verkopen.

Bron: Vastgoedmarkt.nl