Je bekijkt nu Woningverkopen nemen met bijna kwart af

Woningverkopen nemen met bijna kwart af

In april heeft het Kadaster 16.694 verkochte woningen geregistreerd. Dat is vergeleken met de 21.648 verkochte woningen in maart 2017 een daling van 22,9 procent. Zodoende zijn de woningverkopen bijna met een kwart afgenomen.

De daling lijkt een gevolg van het fors gekrompen woningaanbod. Het Kadaster trekt die conclusie niet, omdat het kan gaan om een incidentele daling in een maand. Ten opzichte van april 2016 (16.387) is nog sprake van een lichte stijging van 1,9 procent. Vergeleken met april vorig jaar stijgen de verkopen van bijna alle woningtypen. De grootste stijging is met 9,2 procent te zien bij vrijstaande woningen. Alleen bij appartementen registreert het Kadaster een daling van 2,8 procent.

Ten opzichte van maart 2017 dalen alle woningtypen. Bij appartementen is de daling het kleinst met 21,6 procent. De grootste daling is te zien bij hoek- en vrijstaande woningen; beide met 25,5 procent. Ten opzichte van april 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in het merendeel van de provincies. De stijging is het grootst in Flevoland met 22,5 procent. In Utrecht ziet het Kadaster de grootste daling met 13,8 procent. Vergeleken met maart 2017 is in alle provincies sprake van een daling.

In Friesland is de daling het kleinst (-16,9 procent) en in Groningen het grootst (-27,8 procent). Het aantal geregistreerde hypotheken nam in april 2017 met 1,8 procent toe ten opzichte van april 2016, van 23.837 naar 24.268. Vergeleken met maart 2017 (31.487) is er sprake van een daling van 22,9 procent. In april vonden 103 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 44 procent ten opzichte van april 2016 (184).

Bron: vastgoedmarkt.nl